Länkar
Hanse Yachts
Svenska Kanotförbundet
Kajakcentrum
Bryggan i Väst
Bohuscharter
RTC

Öckerö kommun

SMHI
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
Sjöräddningssällskapet SSRS
SOS Alarm